Keizer Karel optocht Gentse Feesten

Evenementen

Wij brengen deze uitzonderlijke eeuw weer tot leven...
Ook op Uw evenement !

Keizer Karel Gent vzw organiseert regelmatig historische optochten en happenings rond Karel V, al dan niet in samenwerking met andere culturele verenigingen.
Een jaarlijks terugkerend evenement is de Rondgang van de "Stroppendragers", een samenwerking van de Stad Gent met de Gilde der "Stroppendragers" en de vzw Keizer Karel-Gent, ter herdenking van de straf die Karel V de Gentenaars oplegde. De optocht wordt telkens georganiseerd op de vrijdagavond tijdens de GENTSE FEESTEN.

Wilt u Keizer Karel Gent vzw uitnodigen voor een historische evocatie om uw eigen evenement meer luister bij te zetten ? Neem contact op met het secretariaat voor onze voorwaarden: info@keizer-karel.be.