Keizer Karel

Doelstellingen van het Historisch Genootschap Keizer Karel Gent vzw

Op 18 november 1970, werd de Stichting Keizer Karel Gent opgericht met volgende doelstellingen:

  • het bevorderen van studies en van historische, culturele, artistieke en literaire manifestaties die betrekking hebben op de periode van de regeringen van Keizer Karel;
  • het bevorderen van het aanleggen, bewaren en ontwikkelen van verzamelingen, voorwerpen en documenten, die verband houden met deze periode;
  • bij te dragen tot de inrichting van het "Kabinet Keizer Karel";
  • het inrichten van voordrachten, tentoonstellingen, optochten, voorstellingen en bezoeken;
  • het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift "Die Chronycke", waarin de eeuw van Keizer Karel uitvoerig wordt behandeld;