Keizer Karel

Doelstellingen van het Historisch Genootschap Keizer Karel

Een eerbetoon aan één van de grootste keizers die de Aarde heeft voortgebracht.

Op 18 november 1970, werd de Stichting Keizer Karel Gent opgericht met volgende doelstellingen:

  • het bevorderen van studies en van historische, culturele, artistieke en literaire manifestaties die betrekking hebben op de periode van de regeringen van Keizer Karel;
  • het bevorderen van het aanleggen, bewaren en ontwikkelen van verzamelingen, voorwerpen en documenten, die verband houden met deze periode;
  • bij te dragen tot de inrichting van het "Kabinet Keizer Karel";
  • het inrichten van voordrachten, tentoonstellingen, optochten, voorstellingen en bezoeken;
  • het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift "Die Chronycke", waarin de eeuw van Keizer Karel uitvoerig wordt behandeld;