Ereleden en Raad van bestuur

Keizer Karel Gent vzw is bijzonder vereerd volgende hooggeachte personen als onze ereleden te mogen introduceren.
Zij benadrukken onze innerlijke verwantschap met Keizer Karels' historische waarachtigheid.
Dankzij de geestdrift en inzet van de leden leeft Keizer Karel bij tal van sympathisanten.

Ereleden

Z.K.K.H. Aartshertog Karl von Habsburg

Z.K.K.H. Aartshertog Karl von Habsburg
Ere-voorzitter

Z.H. Prins de Ligne

Z.H. Prins de Ligne
Voorzitter erecomité

Raad van bestuur

Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Raad van bestuur

vlnr: (zittend) Dhr. Freddy HAUTEKEETE (Schatbewaarder), Dhr. Johnny WANTE (Voorzitter), Dhr. John ROETS (Ondervoorzitter), Mevr. Linda VERSCHATSE.
(staand) Dhr. Stefan DEPICKERE, Dhr. Jean-Claude PETERS, Dhr. Gilbert DELARUELLE, Dhr. Geert VERLINDEN.

Administratieve zetel:
Hof van Rijhove
Onderstraat, 20
B 9000 GENT
kkg.ryhove@gmail.com

Contactadres:
info@keizer-karel.be

Wij brengen de 16e eeuw weer tot leven met onze evenementen.